Cambra de Comerç de Barcelona
Maig 2022
Dimarts i dijous, de 18:00 a 20:00

Modul 1:On Line

IDEA I MODEL DE NEGOCI

03-Mai
ELS ERRORS MÉS FRECUENTS DE L'EMPRENEDOR
05-Mai
IDEA + CANVAS
10-Mai
ESTUDI DE MERCAT+DAFO
Programa READY

Modul 2:On Line

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

12-Mai
PLA D'OPERACIONS, RRHH, FORMES JURÍDIQUES I FISCALITAT
17-Mai
GESTIÓ DE COMPRES + R.S.C.
Programa READY

Modul 3:On Line

COMERCIAL

19-Mai
MARKETING AMB POCS RECURSOS I A LES XARXES
24-Mai
VENDES: TECNIQUES, PLA I PRESSUPOST
26-Mai
CLAUS PER INTERNACIONALITZAR
Programa READY

Modul 4:On Line

FINANCES

31-Mai
PRESSUPOST ECONOMIC. PUNT D'EQUILIBRI
02-Jun
VIABILITAT ECONÒMICA. EINES FINANCERES, SOLUCIONS