ALERTES

1. COBRAMENT AMB XEC PERSONAL highlight_off
2. COBRAMENT AMB XEC BANCARI highlight_off
3. COBRAMENT PER TRANSFERÈNCIA error_outline
4. COBRAMENT PER REMESA SIMPLE D'EXPORTACIÓ help_outline
5. COBRAMENT PER REMESA SIMPLE ELECTRONICA help_outline
6. COBRAMENT PER REMESA DOCUMENTÀRIA CONTRA ACCEPTACIÓ help_outline
7. COBRAMENT PER REMESA DOCUMENTÀRIA CONTRA PAGAMENT help_outline
8. PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA error_outline
9. PAGAMENT PER REMESA DOCUMENTÀRIA CONTRA ACCEPTACIÓ help_outline
10. PAGAMENT PER REMESA DOCUMENTÀRIA CONTRA PAGAMENT help_outline
 • 1 y 2 – Alta possibilitat d'impagament, alt cost bancari i termini molt llarg de reposició de fons, és a dir alt cost financer.
 • 3 - Possible enviament de la mercaderia i no recepció de la transferència, no controlem els dies de cobrament, en cas de finançar-se alt cost financer. Si el cobrament és a compte no existeix cap dels problemes anteriors.
 • 4 y 5 - Possible enviament de la mercaderia i no recepció de la transferència, no controlem els dies de cobrament, en cas de finançar-se alt cost financer.
 • 6 – Possibilitat d'acceptació, retirada de la documentació, despatxar la mercaderia i impagament al venciment. En cas de finançar-se alt cost financer.
 • 7 – En cas de no retirar la documentació, a més de no cobrar, haurà d'assumir els costos bancaris, de magatzematge, repatriació de la mercaderia etc. alt cost financer.
 • 8 - Possible pagament i no recepció de la mercaderia o mercaderia diferent o en mal estat de la sol·licitada. Només en cas de pagament anticipat.
 • 9 - Acceptació de la documentació i que la mercaderia sol·licitada no sigui la sol·licitada o est en mal estat. Podrem impagar la remesa.
 • 10 – Pagament de la remesa per a retirar la documentació i que la mercaderia sol·licitada no sigui la sol·licitada o est en mal estat.

RECOMANACIONS

  C D E
  Major seguretat de cobrament si és confirmat, el risc de pagament el tindrà l'entitat confirmadora al nostre país i si complim amb tots els termes del crèdit. Si no fos confirmat hauria de ser emès per un banc de primer ordre i país solvent.
  Major facilitat de finançament per part de la banca, per ser un producte segur de cobrament, a més, possibilitat d'efectuar compra sense recurs dels documents pel nostre banc, per la qual cosa no necessitarem incrementar les nostres línies de risc i a més no sortirà en CIRBE, pel que millorem balanç.
  C D I
  Amb aquest producte eliminem tots els riscos dels altres mitjans de pagament que hem comentat.
  Financerament pot ser que sigui una mica més car a nivell de comissions bancàries, però ens dóna un gran ventall d'oportunitats, com:
  • No haver de pagar anticipadament per tenir el pagament garantit.
  • Possibilitat de finançar a l'exportador estranger.
  • La banca concedeix millor una línia de riscos comercials per a aquest producte que per a finançament, un és risc de signatura i l'altre risc financer.