DEFINICIÓ

El finançament d'importació és una modalitat de facilitat creditícia, gairebé sempre a curt termini, que concedeix un banc al seu client per a realitzar el pagament d'una operació comercial de compra de mercaderies o recepció de serveis de l'exterior.

CARACTERÍSTIQUES

thumb_up_alt
  • Li permet pagar al proveïdor estranger en la data prèviament establerta amb possibilitat d'obtenir descomptes per ràpid pagament.
  • Li facilita el finançament de la seva operativa comercial fins a la data estimada de cobrament de les seves vendes.
  • Possibilitat de finançament en divisa diferent a la de pagament.
warning
  • Risc de no disposar de fons en el seu moment i per tant no poder procedir al pagament en el venciment establert, ja sigui en el venciment de la factura o en el del propi finançament. Aquest risc es repercutirà al proveïdor en el primer cas i a l'entitat financera en el segon cas.
  • Si la moneda de pagament és diferent a l'EUR i el finançament es realitza en EUR, el risc de canvi de la moneda de pagament finalitza en iniciar-se el finançament.
  • Si el finançament és en divises, el client té risc de canvi, perquè es compromet a retornar divises el contravalor de les quals no coneixerà fins a la data de venciment del finançament. Per a evitar aquest risc, pot contractar una assegurança de canvi en qualsevol moment durant el període de vigència del finançament.

modal-img

Esquema 1 Esquema 2