DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa documentària d'importació amb lliurament de documents contra pagament l'enviament d'un conjunt de documents comercials remesos per un exportador estranger, o pel seu banc, al banc de l'importador perquè gestioni el seu cobrament davant l'importador espanyol.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador estranger envia la mercaderia directament a l'importador espanyol i presenta al seu banc la documentació amb instruccions precises perquè gestioni el cobrament.
  • El banc estranger envia al banc de l'importador la documentació amb les instruccions de lliurament dels documents contra pagament d'aquests.
  • A més, indica les accions a realitzar en el supòsit d'impagament: assegurar, despatxar i emmagatzemar la mercaderia (sobretot en el cas de mercaderies peribles) protest per falta de pagament, etc...

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • No existeix suficient confiança entre les parts.
  • L'importador no desitja sol·licitar un crèdit documentari.
  • Per a l'exportador estranger, el risc queda atenuat, ja que posseeix el control dels documents i, en conseqüència, de la mercaderia, sempre que entre aquests es trobin els documents que donin la propietat de la mercaderia.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadores principalmente de mercancías, aunque también es aplicable a servicios.
thumb_up_alt Paga contra lliurament dels documents que els permetran despatxar la mercaderia.
warning L'importador pot rebre una mercaderia en mal estat o la qualitat o les característiques de la qual no coincideixin amb els acords, ja que, encara que examini prèviament els documents, difícilment podrà examinar la mercaderia.