DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa simple d'exportació l'enviament únicament d'efectes (lletres de canvi, xecs, pagarés, rebuts, etc.) que permeten a un exportador gestionar el cobrament d'operacions de comerç exterior a través del seu banc, ja sigui físicament o electrònicament, depenent del país.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador envia la mercaderia i la documentació directament a l'importador i presenta al seu banc un efecte, xec, pagués, rebut etc., girat a càrrec de l'importador per al seu cobrament o acceptació juntament amb les corresponents instruccions.
  • El banc de l'Exportador envia al seu corresponsal o al banc de l'Importador, el document de cobrament corresponent, juntament amb instruccions perquè ho tramitin, en el cas d'electrònic el cobrament, funciona com una cambra de compensació.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • Existeix una relació continuada i de confiança entre les parts.
  • Importador i exportador poden haver signat un contracte amb garanties suficients per a l'exportador.
  • Imposició de l'importador: l'exportador està molt interessat a vendre i accepta el sistema de pagament imposat pel comprador.
  • Que l'exportador disposi d'una assegurança de crèdit per a cobertura d'insolvència que li garanteixi els impagaments.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment exportadors de béns. encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt Si l'efecte és acceptat, disposa d'un instrument que possibilita el protest i l'execució en cas d'impagament.
warning
  • L'exportador envia les mercaderies i pot obtenir un efecte acceptat sense certesa de cobrament al venciment.
  • Per a evitar aquest risc, l'exportador pot sol·licitar al comprador que l'acceptació de l'efecte vagi acompanyada d'un aval o garantia d'un banc del país de l'importador / comprador.