DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa documentària d'exportació amb lliurament de documents contra pagament l'enviament de documents comercials, acompanyats o no de documents financers, que permeten a un exportador tramitar el cobrament de les seves operacions de comerç exterior a través de la seva entitat financera.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador i presenta al seu banc els documents que permetran a l'importador efectuar el despatx de les mercaderies. Al mateix temps l'exportador indica al seu banc les instruccions a seguir amb els documents.
  • El banc de l'Exportador envia al banc estranger la documentació amb instruccions de lliurament dels documents contra pagament d'aquests.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • Pot existir una relació continuada entre les parts, però no hi ha suficient confiança.
  • Prèviament poden haver signat un contracte amb garanties suficients.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment exportadors de béns. encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt Manté la propietat de la mercaderia fins al moment de pagament.
warning Quan envia la mercaderia no té la seguretat que els documents vagin a ser retirats per l'importador. Si l'importador rebutja els documents, l'exportador es veurà obligat a vendre la mercaderia a un altre client o bé a repatriar-la, assumint les despeses de magatzematge, transport i assegurança.