Tota operació comercial neix d'un contracte.
Contracte oficial.
Intercanvi de mails, emails o tèlexs.
Factura proforma i acceptació d'aquesta.
En ells cal definir qui assumeix les despeses que originen l'enviament i la responsabilitat de cobrir el risc de la mercaderia, en tots dos casos des que moment.
modal-img
Les operacions de Comerç Exterior es regeixen per normes i usos de la Cambra de Comerç Internacional, però sobre aquestes sempre prevalen les lleis del país al fet que s'han sotmès totes dues parts en cas de litigi.
modal-img