DEFINICIÓ

El xec bancari: document de gir emès per una entitat financera al seu propi càrrec o a càrrec dels seus corresponsals a l'estranger, per ordre i compte de l'importador, a favor de l'exportador estranger.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'importador rep la mercaderia i la documentació directament de l'exportador estranger.
  • En el moment d'efectuar el pagament, d'acord amb les condicions del contracte establertes entre totes dues parts, l'importador sol·licita al seu banc l'emissió d'un xec i el remet a l'exportador.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

Existeix un relació de màxima confiança entre les parts.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadors tant de mercaderies com de serveis (empreses i particulars).
warning
  • Si les condicions del contracte estableixen el pagament anticipat, pot no arribar a rebre la mercaderia.
  • Pèrdua o extraviament del xec.

Aquest mètode no reporta avantatges especials per a l'importador, ja que el seu import se li deu en compte en el moment de l'emissió.