DOCUMENTS

ALGUNS TIPUS DE DOCUMENTS COMERCIALS MÉS USUALS SON:

  Documents contractuals i gairebé contractuals: content_paste content_paste
  contracte, comanda, factura pro-forma i factures comercials.
  Documents de transport: content_paste content_paste
  coneixement d'embarcament marítim, pòlissa de noliejament, carta de port per carretera, coneixement d'embarcament aeri, etc.
  Documents d'assegurança:
  pòlissa d'assegurança i certificat d'assegurança.
  Documents duaners: content_paste content_paste
  certificat d'origen.
  Documents de control i verificació: content_paste
  certificat de pesos, llista de continguts i pesos, certificats d'anàlisis, de sanitat, d'inspecció i altres anàlegs.