DEFINICIÓ

L'ordre de pagament o transferència: és un mandat que realitza l'importador al seu banc perquè enviï una determinada quantitat de diners al compte que l'exportador estranger manté en una altra entitat financera, nacional o estrangera.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'importador rep la mercaderia i la documentació directament de l'exportador estranger.
  • En el moment d'efectuar el pagament, l'importador sol·licita al seu banc l'emissió d'una transferència a favor de l'exportador, d'acord amb les condicions del contracte establertes entre totes dues parts.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

Existeix una relació continuada de confiança entre les parts.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadors tant de mercaderies com de serveis (empreses i particulars).
thumb_up_alt És el mitjà de pagament més ràpid i proporciona una gran seguretat en el pagament.
warning Si les condicions són de pagament anticipat, l'importador corre el risc que no li sigui enviada la mercaderia.