DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa simple d'importació l'enviament d'un efecte de comerç (xec, lletra de canvi, pagaré, rebut, etc.) remès per un exportador estranger, o pel seu banc, a una entitat financera espanyola perquè gestioni el seu cobrament davant l'importador espanyol.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

L'exportador estranger remet la mercaderia a l'importador espanyol i emet un efecte (xec, lletra de canvi, pagués, rebut, etc.) que envia al cobrament al seu venciment o bé queda en espera de rebre un xec o pagaré.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • Existeix una relació continuada o de confiança entre les parts
  • Importador i exportador poden haver signat un contracte amb garanties suficients per a l'exportador.
  • Imposició de l'importador: l'exportador està molt interessat a vendre i accepta el sistema de pagament imposat pel comprador.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadors tant de mercaderies com de serveis (empreses i particulars).
thumb_up_alt
  • L'importador espanyol ja té en el seu poder la mercaderia, abans del pagament.
  • L'operació és finançada per l'exportador estranger des de la recepció de la mercaderia fins a la seva data de pagament, si aquest és ajornat.