DEFINICIÓ

L'ordre de pagament o transferència: és un mandat que l'importador dóna al seu banc perquè aquest enviï una determinada quantitat de diners al compte que l'exportador manté en el seu banc.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador envia la mercaderia i la documentació directament a l'importador i espera que aquest li remeti la transferència al seu favor.
  • Pot ser que s'acordi el pagament a compte, per la qual cosa la mercaderia i la documentació seran remesa a la recepció de la transferència.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • Existeix un relació continuada de confiança entre les parts.
  • Que sigui una exigència de l'importador i l'exportador l'accepti.
  • Desconeixement de sistemes alternatius més ràpids, econòmics i segurs, com la transferència.
  • Que l'exportador disposi d'assegurances de crèdit per a cobertura d'insolvència que li garanteixin els impagaments.

CARACTERÍSTIQUES

people Exportadors tant de mercaderies com de serveis (empreses i particulars).
thumb_up_alt
  • Baix cost, medio molt eficient i simple.
  • Absència de risc per extraviament, robatori o defectes formals del xec.
  • Rapidesa: una transferència emesa directa, és a dir banc emissor banc receptor evita les demores que es produeixen en transferències rebudes a través de terceres entitats, per a aprofitar al màxim els avantatges del cobrament per transferència, ha de donar-se a conèixer al nostre banc les dades del bancs emissor perquè pugui comprovar si pot rebre les transferències directament i si no és així que efectuï les gestions oportunes perquè pugui ser així.
warning L'exportador es desprèn de les mercaderies i queda a l'espera del pagament de l'importador, tret que hagi sol·licitat el pagament a compte.