DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa documentària d'importació amb lliurament de documents contra acceptació, l'enviament d'un conjunt de documents comercials acompanyats d'un o diversos efectes de comerç (lletres de canvi, compromís de pagament etc.) remesos per un exportador estranger o pel seu banc, al banc de l'importador perquè gestioni l'acceptació de l'efecte i el seu posterior cobrament davant l'importador espanyol.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador estranger envia la mercaderia directament a l'importador espanyol, i presenta al seu banc tota la documentació necessària per al seu cobrament, acompanyada amb les corresponents instruccions.
  • El banc estranger envia al banc de l'importador la documentació amb les instruccions de lliurament dels documents contra acceptació de l'efecte o un compromís de pagament a la data acordada i la seva posterior gestió de pagament.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

Existeix una relació continuada però també una certa desconfiança entre les parts.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment importadors de mercaderies, encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt El període comprès entre el lliurament de la mercaderia i la data de pagament és finançat per l'exportador.
warning L'importador pot rebre una mercaderia en mal estat o la qualitat o les característiques de la qual no coincideixin amb els acords. En aquest cas, en tractar-se d'un pagament ajornat, l'importador podria optar per no realitzar el pagament.